دوربین های رنگی و مونوکروم

دوربین های رنگی این قابلیت را دارند تا تصاویر را به صورت تمام رنگی به مانیتورهای گیرنده ارسال نمایند. البته از نظر قیمت در مقایسه با دوربین های مونوکروم بسیار گران قیمت تر هستند. ولی با این حال امروزه در نصب و راه اندازی سیستم های CCTV بسیار متداول شده اند. در دوربین امنیتی به طور ویژه ممکن است این نیاز احساس شود که اشیاء و امکانات با دقت بالایی مورد مانیتورینگ قرار گیرند. از این رو دوربین های رنگی نیز وارد بازار شده اند که در شرایطی که میزان روشنایی محیط در حد پایینی باشد میتوانند با جزئیات بالا تصاویر را به صورت رنگی نمایش دهند. دوربین های مونوکروم که به نام های دوربین سیاه و سفید و یا B&W نیز خوانده میشوند نسبت به دوربین های رنگی قیمت پایین تری دارند اما از آنجا که برای رؤیت در مقایسه با دوربین های رنگی نیاز به روشنایی کمتری دارند، در محیط هایی که روشنایی کمتر است و اشیاء تیره تری وجود دارند میتوان از این دوربین ها استفاده نمود. این نوع دوربین ها با توجه به این که از CCD های SINGLE PLATE نیز استفاده میکنند در مقایسه با دوربین رنگی تصاویر با دقت بالاتری را ارایه میدهند.

 

شکل ظاهری دوربین های مورد استفاده
در سیستم های CCTV با توجه به محیطی که دوربین نصب میشود، میتوان از دوربینی در شکل های استوانه ای ، جعبه ای ، دام و دام های ترکیبی استفاده نمود . دوربین های نوع دام از یک محفظه گنبدی شکل تشکیل شده اند که دوربین را در مقابل خطرات غیر جدی محافظت میکند . در درون این محفظه میتوان دوربین را به صورت قابل گردش به حالت افقی یا عمودی قرار داد . در دوربین دام ترکیبی بخش های هد متحرک برای چرخش به صورت افقی و یا عمودی ، موتور محرک لنز و خود دوربین هر یک در بخش های جداگانه ای درون محفظه در بر گیرنده دوربین قرار دارند . محفظه به طور کامل نسبت به رطوبت و غبار محافظت شده است و به گونه ای طرحی شده است که صدای ناشی از حرکت دوربین را به حداقل می رساند .